Változat

Douls Jhesucris, je vieng a vous

 

 

Forrás:
Paris, Arsenal, ms. 5121  
Incipit:
Douls Jhesucris, je vieng a vous  
Cím:
nincs cím
 
Kiadás:
56-67  
Bibliográfia:
 
A vers helye a kéziratban:
folio 1-12  
Kontextus:
 
Az előző szöveg:
 
A következő szöveg:
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés:  
Rubrika a kéziratban
 
Konkordancia a következő repertóriumokkal::
Sonet-Sinclair-Rézeau: Sonet 525
Naetebus: XXXVI,50
Långfors: 105
 
Szerző:
anonim szöveg
 
Másodlagos szerzők:
 
Verselés:
(verses szöveg)
(strofikus vers)
(izostrofikus vers)  
A versszakok száma:
 
Megjegyzés:
 
Metrum:
izometrikus versszakokból álló vers 
Rímszerkezet, szótagszámok:
absztrakt rím- és ritmusképlet 8aabaabbbabba
megvalósulás, eltérés az absztrakt képlethez képest  
Rímek:
1 -ous, -aire
2 -is, -és
3 -endre, -er
 
A vers gonikus szerkezete:

Nőrímek és hímrímek aránya
F: %, M: %
Megjegyzés:  
Minták - Források - Imitációk:
  Források Imitációk
irodalmi modell
metrikai modell
zenei modell
Intertextuális kapcsolat  
Zene:
 
Datálás:
 
Irodalmi műfaj:
 
Szövegszint:
 
Közönség:
 
Funkció:
vallásos / ájtatos  
Használat:
privát használat  
Tematika:
vallásos
 
 
 
Jelentős retorikai eszközök:
ima: A Jésus
 
 
 
Íráskép:
 
Nyelv:
ófrancia szövegek  
A szöveg dialektusa:
wallon  
© 2009-2011 Seláf Levente