Változat

Mon boen ami, Dieux le maintieingne

 

 

Forrás:
Paris, BNF fr. 1635  
Incipit:
Mon boen ami, Dieux le maintieingne  
Cím:
La paix de Rutebeuf (a rubrika által adott cím)
La priere Rutebuef (egy másik kéziratból ismert cím)
 
Kiadás:
Rutebeuf: Oeuvres complètes, éd. par Michel Zink, Paris, Bordas, 1989-1990. 964-966  
Bibliográfia:
 
A vers helye a kéziratban:
folio 82r  
Kontextus:
 
Az előző szöveg:
 
A következő szöveg:
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés:  
Rubrika a kéziratban
La paix de Rutebeuf (a mű előtti címzés (rubrika))
Explicit (zárócímzés (rubrika))
 
Konkordancia a következő repertóriumokkal::
Sonet-Sinclair-Rézeau: Sonet 1157
Naetebus: XXXVI,30
Långfors: 220
 
Szerző:
Rutebeuf (attribúció a rubrikákban)
 
Másodlagos szerzők:
 
Verselés:
(verses szöveg)
(strofikus vers)
(izostrofikus vers)  
A versszakok száma:
4  
Megjegyzés:
 
Metrum:
izometrikus versszakokból álló vers 
Rímszerkezet, szótagszámok:
absztrakt rím- és ritmusképlet 8aabaabbbabba
megvalósulás, eltérés az absztrakt képlethez képest  
Rímek:
1 -eingne, -iere
2 -ires, -ace
3 -oit, -ure
 
A vers gonikus szerkezete:
véletlenszerű heterogónia
Nőrímek és hímrímek aránya
F: 87%, M: 13%
Megjegyzés:  
Minták - Források - Imitációk:
  Források Imitációk
irodalmi modell
metrikai modell
zenei modell
Intertextuális kapcsolat  
Zene:
valószínűleg nem énekelt szöveg  
Datálás:
 
Irodalmi műfaj:
priere (belső műfajnevek)
priere (a rubrika által adott műfajnév)
 
Szövegszint:
egy gyűjtemény része  
Közönség:
 
Funkció:
didaktikus jelleg  
Használat:
közösségi használat  
Tematika:
szatirikus
 
 
 
Jelentős retorikai eszközök:
gazdag rímek: 
 
 
 
Íráskép:
verssoronként lejegyzett szöveg  
Nyelv:
ófrancia szövegek  
A szöveg dialektusa:
 
© 2009-2011 Seláf Levente