Bevezetés

A Nouveau Naetebus

A romanista Gotthold Naetebus (1864-1934), Adolf Tobler tanítványa, egész életét Berlinben töltötte, ahol könyvtárosként dolgozott. Karrierje csúcsán a berlini egyetemi könyvtár igazgatója volt. Filológusi fő műve, a repertórium 1891-ben jelent meg.

A terv, hogy ennek alapján egy új repertórium készüljön, 2003-ban született meg. A cél az, hogy a korpuszt felfrissítsük, naprakész bibliográfiai információkkal bővítsük a versek leírását, összekapcsoljuk az adatbázis más hálózati adatbankokkal, és főként az, hogy a francia irodalomtörténet és verstörténet számára használhatóak legyenek a Naetebus által összegyűjtött információk. A „Nouveau Naetebus” projekt része egy olyan kezdeményezésnek, melynek célja az európai költészetek történeti összehasonlító vizsgálata a már létező versrepertóriumok segítségével. Gotthold Naetebus az 1400 előtti verseket repertorizálta. Az általa összegyűjtött anyagot kiegészítettük az általa nem ismert, de feltehetően 1400 előtti versekkel, és hasznosnak ítéltük a repertórium kibővítését néhány olyan verssel is, amelyeket Mölk és Wolfzettel nem vettek fel a saját, lírai verseket tartalmazó repertóriumukba, jóllehet biztosan „lírai”, azaz énekelt darabok voltak.
A hiányok mellett a következő típusú, szándékaink szerint itt korrigált hibákat találjuk Naetebus repertóriumában:
a) ugyanaz a vers több kódon, több incipittel is bekerült az adatbázisba
b) ugyanaz a kód több verset is jelöl (például Gilles le Muisi költeményei)
c) néhány esetben Naetebus nem ismerte a vers pontos formáját, és párrímes (nemstrofikus) verseket is felvett a repertóriumba.

© 2009-2011 Seláf Levente