A korpusz

A versek listája

Az adatbázisban található versek listája az incipitek alfabetikus rendjét követi. Nem változtattuk meg az eredeti helyesírást csupán azért, hogy eltüntessük a különbséget a „Ki” és „Qui”, vagy „Li” és „Le” alakok között. Az incipit a legtöbb esetben abban a formában jelenik meg a listánkban, ahogyan Arthur Langfors incipitáriumában szerepel. Akkor tettünk kivételt, ha egy frissebb szövegkiadás vagy az általunk átnézett kéziratok más forma hitelességét bizonyították. A Langfors könyvéből hiányzó versek esetében annak a kéziratnak a variánsát választjuk, amelyet módunk volt kézbe venni, vagy egy megbízható kritikai vagy diplomatikai kiadás javaslatát fogadjuk el. Repertorizáltuk az incipitek variánsait is, ezeket az adott vers adott variánsának adatlapján tüntetjük fel.

Források

A források listája felsorolja mindazokat a szöveghordozókat (kéziratokat, kivételes esetben nyomtatványokat), melyeknek adatait felvittük a repertóriumba. Az adatbázis jelenlegi állapotában nem tartalmazza a benne szereplő versek összes kéziratának adatait, és a kéziratok alapján leírt versek néhány jellemzője (például a rubrikák, címek, a datálás) szintén hiányosak. A hiányok pótlásáig az érdeklődő kutatók néhány kritikai kiadás illetve más adatbázisok (például az IRHT Jonas adatbázisa vagy az ARLIMA) segítségével találhatják meg az őket érdeklő információkat.

© 2009-2011 Seláf Levente